Lyssna
Dela
Kontakt

December 2018

Hösten har varit intensiv med bland annat utbildning och aktiviteter inom Teknikcollege ESF-projekt #SKM - Status, kvalitet, matchning.

Nationellt ESF-projekt, #SKM

Region Höglandet har fortsatt jobba med Teknikcollege nationella ESF-projekt Status, kvalitet, matchninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och vi i Vetlanda jobbar främst med delarna kring validering och ökad attraktionskraft.

Validering Industriteknik Bas

Under våren 2018 utbildade vi tre lärare och blev godkända som testcenter inom Industriteknik Bas. Under hösten har vi börjat testa våra elever för att framåt kunna erbjuda såväl våra elever som näringslivet i regionen möjligheten. Validering av näringslivets personal sker i samarbete med Nuvablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om Svensk industrivalidering och Industriteknik Baslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Industriteknik Bas

Ambassadörsutbildning

Varje program inom Teknikcollege utser ett par elever som utbildas till Teknikcollegeambassadörer. Dessa elever ska bland annat kunna jobba med rekrytering av nya elever och kunna ge information om Teknikcollegecertifierade utbildningar. Under hösten har vi varit med i arbetet kring en nationell ambassadörsutbildning där tre av våra ambassadörer varit med som referenser. I utbildningen finns bland annat punkter som:

  • Teknikcollege-kunskap
  • Hur jobbar man i en monter
  • Vad förväntas av mig som ambassadör

I februari åker vi till Stockholm för att titta på den justerade utbildningen och förhoppningsvis kan vi lansera en nationell utbildning i maj 2019.

Teknikcollegedagen

Varje år bjuds elever i årskurs 1 på ett Teknikcollegeprogram på Höglandet in till en gemensam dag. Syftet med dagen är att visa eleverna olika arbetsplatser inom teknikområdet för att inspirera och informera om deras kommande yrkesliv. I år stod Brinellgymnasiet i Nässjö värd och eleverna fick bland annat besöka Draka Kabel, NPP och JSC. Dessutom fick de prova på en problemlösningsövning där samarbete och klurighet belönade med godis. Ju bättre lösning, desto mer godis.  

Våra arbetsgrupper

I Teknikcollege i Vetlanda finns tre certifierade gymnasieprogram:

  • Teknikprogrammet
  • Industriprogrammet
  • El- och enerigriprogrammet inriktning Automation

En komvuxutbildning:

  • CNC-operatör

Förhoppningsvis kan vi också bli klara med certifiering av YH-utbildningen Trähusprojektör efter jul.

I alla utbildningar finns programråd eller ledningsgrupper som består av representanter från näringslivet och skolan. Dessa grupper finns sedan representerade i Teknikcollege Vetlandas lokala styrgrupp som i sin tur har representanter i Teknikcollege Höglandets regionala styrgrupp. Detta skapar en röd tråd där information från utbildningarna skickas via lokal styrgrupp till regional styrgrupp. Därmed har regional styrgrupp alltid tillgång till relevant och aktuell information från det lokala näringslivet och skolan.

Grupperna träffas ca 4 gånger per år och diskuterar frågor som framför allt rör utbildning och behov i näringslivet. En viktigt och stor fråga är hur vi kan attrahera flera sökande till teknisk utbildning och därmed försörja vårt näringsliv med kompetent arbetskraft.

Var med och påverka

Vill du och ditt företag vara med och påverka utbildningarna i Vetlanda kan en plats i någon av våra arbetsgrupper vara rätt ställe. Hör i så fall av dig till Camilla Karlsson, 0383-975 06 eller camilla.karlsson@vetlanda.se

APL

Tar du och ditt företag emot elever från Teknikcollegeutbildningar kommer ni hitta mer information här på njudungsgymnasiet.se/teknikcollege

Just nu pågår ett arbete med att ta fram material och broschyrer som underlättar för er som handledare i arbetet med våra elever. Detta arbete beräknas vara klart till APL-perioderna våren 2019.

Förstudie Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Under 2018 har Njudungsgymnasiet gjort en förstudie kring ökad attraktion på teknisk utbildning i allmänhet och verktygsmakarutbildning i synnerhet. Förstudien har bland annat lett fram till ett fortsatt arbete kring ett Teknikens Hus i Vetlanda samt att undersöka möjligheten till ett 4:e år på Tekniskprogrammet med inriktning verktygsteknik. Arbetet fortlöper under 2019.

God Jul och Gott Nytt 2019!

Vi som arbetar med Teknikcollege i Vetlanda vill passa på att önska alla våra samarbetspartners en riktigt god jul och vi ser fram emot ett gott 2019 där vi kan fortsätta vårt fina samarbete!

Kontakt

Camilla Karlsson

Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0383-975 06, 072-144 05 13
Camilla.Karlsson@vetlanda.se