Lyssna
Dela
Kontakt

KomBack

KomBack arbetar med ungdomar mellan 13 och 25 år som inte har påbörjat eller fullgjort gymnasiet. Det betyder att KomBacks verksamhetsområde sträcker sig längre än det kommunala aktivitetsansvaret - KAA.

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

Kommunens aktivitetsansvar - KAA finns till för dig mellan 16 och 20 år som inte går på gymnasiet, eller saknar en gymnasieexamen. Det betyder att hemkommunen, enligt lag (29 kap. 9§ skollagen), ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. KAA gäller de ungdomar som har gått ut nian men inte fyllt 20 år och inte fullföljt sin utbildning på nationellt program, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta och eventuellt erbjuda dem en åtgärd. Vetlanda kommuns aktivitetsansvar är förlagt hos KomBack.

Vill du bli kontaktad av KAA? Hör av dig till kaa@vetlanda.se

KomBack

KomBack arbetar med ungdomar mellan 13 och 25 år som inte har påbörjat eller fullgjort gymnasiet. Det betyder att KomBacks verksamhetsområde sträcker sig längre än det kommunala aktivitetsansvaret. I verksamheten finns fem målgrupper:

Studiegruppen
Dessa ungdomar har svårigheter att studera i helklass. Med hjälp av våra två pedagoger studerar de individuellt med sina ämnen. De har dessutom var sin coach som stödjer i andra delar av livet.

Det kommunala aktivitetsansvaret
Det är KomBacks uppgift att söka upp på de ungdomar mellan 16 och 20 år som inte går i skolan eller har fått en gymnasieexamen och erbjuda dem en aktivitet som syftar till studier. Information om detta finns högre upp på sidan.

Motivationsinsatser
Vi arbetar med motivationsinsatser för ungdomar som riskerar att hoppa av skolan. Dessa insatser kan exempelvis bestå av stöd att komma till skolan, motivationshöjande samtal och anpassat schema med individuella aktiviteter.

Praktik/jobbsök
Målet för dessa ungdomar är att komma ut i arbetslivet. Vi stödjer dem i jobbsökandet exempelvis genom att skriva CV och öva intervjuteknik. Att ordna praktikplatser är också en viktig del för att ungdomen ska få erfarenheter och skapa rutiner i vardagen.

Hemmasittare
Arbetet handlar om att skapa kontakt för att bygga en relation och att ge stöd i hemmet både till ungdomen och till föräldrarna. Vi försöker få dessa ungdomar ut i någon form av aktivitet och stoppa deras avskärmning från samhället.

KomBacks ungdomar kan ingå i flera av ovanstående grupper. Oavsett vilken grupp de tillhör, arbetar vi med att öka deras sociala förmågor.

Efter avslutad aktivitet i KomBack arbetar vi med uppföljning för att försäkra oss om att ungdomen har en varaktig sysselsättning.

Vi samarbetar med

KomBack är en permanent verksamhet i Vetlanda kommun. KomBack samarbetar med skolan, Arbetsförmedlingen, Socialförvaltningen, Försäkringskassan, näringslivet och vården.

Kontakt

Linda Nilsson

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-966 20, 072-588 31 69
linda.nilsson@vetlanda.se