Dela
Kontakt

Information inför ditt gymnasieval

Hur ansöker jag till gymnasiet? Kan jag åka buss till skolan? Hur mycket får jag i studiebidrag? Det är alltid många frågor som kommer upp inför ett gymnasieval. Vi har samlat allt du behöver veta inför dina år på Njudungsgymnasiet.

Ansökan och antagning till Njudungsgymnasiet

Du ansöker till Njudungsgymnasiet via Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inloggningsuppgifterna får du från din studie- och yrkesvägledare. Du som inte har möjlighet att ansöka digitalt kan få en ansökningsblankett av din studie- och yrkesvägledare.

Viktiga datum:

 • 9 januari till 9 februari - Dexter öppen för ansökan
 • 15 april till 3 maj - Dexter öppen för justeringsval
 • 27 juni - slutantagning, elev ser sitt besked i Dexter
 • 26 juli - sista svarsdag till antagning

Målet är att du ska kunna antas på ditt förstahandsval. Gör du det stryks dina efterföljande val automatiskt. Du får ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april, som grundar sig på ditt höstbetyg. I månadsskiftet juni/juli kommer det slutliga antagningsbeskedet som grundar sig på ditt slutbetyg från nian. Du som sökt i Dexter ser ditt besked där, övriga får beskeden via post.

Du som har särskilda skäl kan få företräde till en utbildningsplats genom att det görs en individuell bedömning. Det gäller om du av medicinska eller sociala omständigheter haft svårt att studera eller om du har utländska betyg som inte är jämförbara med betyg från svensk grundskola. Då gör du en anmälan om särskilda skäl för prövning i fri kvot Pdf, 28.3 kB, öppnas i nytt fönster. och lämnar in tillsammans med din ansökan. Du måste vara behörig till programmet du sökt.

Övriga blanketter:

Behörighet

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan . De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

 • biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
 • samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Betyg och examen

Betygssystemet

På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. A-E är godkända betyg och F är icke godkänt betyg.

Gymnasieexamen

Det finns två olika examina på gymnasieskolan. En fullständig utbildning i gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Du ska ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Inackorderingstillägg - om du behöver flytta

Om du bor i en annan kommun kan du få inackorderingstillägg för att bosätta dig i Vetlanda. Vänd dig till din hemkommun för mer information.

På Vetlanda kommuns hemsida finns information om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. för dig som är folkbokförd i Vetlanda och behöver flytta till annan ort. Inackorderingstillägget söks via en -tjänst inför varje nytt läsår Länk till annan webbplats., senast den sista augusti.

Till dig som söker gymnasieutbildning på annan ort - bra saker att tänka på! Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Resekort och resebidrag

Du som är gymnasieelev får resekort (busskort) om:

 • Färdvägen mellan bostaden (där du är folkbokförd) och skolan är mer än 6 km.
 • Du ska vara heltidsstuderande.
 • Du har inte inackorderingsbidrag/tillägg.
 • Gäller till och med vårterminen det år då du fyller 20 år.

Resekortet får du första skoldagen, det behöver du inte ansöka om. Kortet är en personlig värdehandling, du får alltså inte låna ut det. Du behöver kunna legitimera dig vid resa om du blir ombedd. Om du tappar bort ditt kort eller det stjäls är det en avgift på 200 kr för att få ett nytt. Kontakta skolan om du förlorat ditt kort eller om det slutat fungera. Du får själv stå för kostnaden av resor tills du får ett nytt kort, likaså om du glömt ditt kort hemma.

För alla med resekort gäller det att spara kortet, du får inte ett nytt inför varje läsår. Biljett laddas automatisk på kortet inför varje läsår (om villkoren är uppfyllda).

Du kan få resekort vid växelvis boende om det är mer än 6 km till växelvis-adressen. Du kan bara få resekort vid växelvis boende tills du fyller 18 år och blir myndig, därefter mäts avståndet endast från din folkbokföringsadress.

Du kan få resebidrag i de fall där kollektivtrafik saknas eller om det är mer än 4 km mellan bostad och hållplats.

Du som är folkbokförd i Vetlanda kommun ansöker om resebidrag genom att lämna in blanketten ansökan om resebidrag Pdf, 706.4 kB, öppnas i nytt fönster. till Njudungsgymnasiets reception eller skicka den till Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 574 80 Vetlanda. Är du folkbokförd i annan kommun ansöker du om resebidrag hos din hemkommun.

Vid frågor, kontakta skoladministratör Carola Jertland på telefon 0383-975 50 eller e-post carola.jertland@vetlanda.se

Digitala verktyg

Som elev på Njudungsgymnasiet får du låna en personlig dator, chromebook eller iPad.

På skolan finns trådlöst nätverk.

Stöd i studierna

Behöver du studiero och hjälp med studierna? På Njudungsgymnasiet erbjuds stöd i Omnibus och onsdagsstöd till alla våra elever.

Omnibus

Du arbetar i din egen takt på tid som inte är schemalagd. Du har oftast tillgång till personal. Omnibus finns för dig måndag-fredag, klockan 8.30-15.30.

Vi erbjuder:

 • Lugn studiemiljö
 • Tillgång till datorer för informationssök och skrivarbeten
 • Tillgång till scanner och alternativa verktyg
 • Närhet till skolbiblioteket
 • Hjälp med skoluppgifter och inför prov
 • Hjälp med läxläsning och struktur
 • Möjlighet att studera på egen hand

Onsdagsstöd

Onsdagar, klockan 13-14 erbjuds stöd i vissa ämnen.

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka, studiebidraget kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan.

Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden och betalas ut fyra gånger under höstterminen och sex gånger under vårterminen.

Mer information om studiebidrag hittar du hos CSN Länk till annan webbplats..

Individuell studieplan

Som elev på Njudungsgymnasiet får du en individuell studieplan som hjälp för att planera din gymnasieutbildning.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Planen består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, dina individuella valen och gymnasiearbetet.

Den individuella studieplanen gör du tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Studera på annan ort

Vetlanda kommun har tecknat ett samverkansavtal om fritt sök med de fyra höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor oavsett vilken av kommunerna du väljer att studera i. Samma sak gäller för övriga kommuner i landet om det program eller den inriktning som du är intresserad av saknas i din hemkommun.

Genom frisök har du rätt att söka gymnasieutbildning var du vill i landet, men du blir antagen i mån av plats. Inackorderingstillägget gäller inte vid frisök.

Försäkring vid olycksfall

Vetlanda kommun har en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och vissa andra grupper inom Vetlanda kommuns verksamheter. Läs mer om hur du anmäler en skada Länk till annan webbplats..

Informationer på Njudungsgymnasiet inför gymnasievalet

Under höstterminen har vi dag- och kvällsinformationer inför gymnasievalet.

Fredagen den 19 januari 2024 kl. 9-11 bjuder vi in elever i årskurs 9 till oss. Då får den som missat våra informationsdagar under hösten en ny chans. Den som varit här tidigare och vill besöka oss igen är också varmt välkommen!

Vi kommer att informera allmänt om vår skola och visa eleverna runt på skolan. Efter det har eleverna möjlighet att besöka ett eller två olika gymnasieprogram.

Anmälan görs innan torsdagen den 11 januari till studie- och yrkesvägledaren (syv) på elevens hemskola.

Eleverna får information om dagen på sina respektive hemskolor av grundskolans syv.

Välkommen till Njudungsgymnasiet - inför skolstarten

Måndagen den 19 augusti 2024 klockan 8.30 startar vi upp läsåret för dig som börjar årskurs 1 hos oss på Njudungsgymnasiet. Samling sker klassvis utanför huvudentrén. Under din första dag kommer du att få träffa din nya klass och dina mentorer samt de lärare som tillhör ditt program. Lunch serveras och dagen slutar senast kl. 15.30.

Vi välkomnar dig till en spännande och utvecklande miljö, både inne och ute.

På Njudungsgymnasiet arbetar vi med ledorden:
• Tillsammans
• Utmanande lärande
• Lärande för livet
Vi kommunicerar med dina vårdnadshavare genom appen Edlevo. Med dig som elev kommunicerar vi via teams och Haldor, vår lärplattform. Information om dessa system och ditt schema får du vid skolstart.

Under din tid hos oss kommer du att få låna en dator. För att du ska få din dator skriver din vårdnadshavare på avtalet via Vetlanda kommuns e-tjänst:

Avtal för lån av digital enhet i Vetlanda kommuns skolor - Vetlanda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att vi ska kunna möta dig som elev på bästa sätt är det viktigt att vi så snart som möjligt får veta om du har behov av särskilt stöd. Denna information lämnar din vårdnadshavare via Vetlanda kommuns e-tjänst:

Information om elev som ska börja på Njudungsgymnasiet - Vetlanda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elever med specialkost ansöker om detta via Vetlanda kommuns e-tjänst:

Specialkost, ansökan läsår 2024-2025 - Vetlanda kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi ser fram emot att få träffa dig och önskar dig en härlig sommar!

Vänliga hälsningar

Anna Ullman
Gymnasiechef

Vi utmanar till lärande. För livet.


*Om hemkommunen använder Edlevo (gäller elever från annan kommun) är det viktigt att vårdnadshavaren i appen väljer Barn- och utbildningsförvaltningen, Vetlanda kommun för att komma åt rätt information.

Kontakt

Ewa Andreasson

Skoladministratör
Telefon: 0383-975 59
ewa.andreasson@vetlanda.se