Lyssna
Dela
Kontakt

Information inför ditt gymnasieval

Hur ansöker jag till gymnasiet? Kan jag åka buss till skolan? Hur mycket får jag i studiebidrag? Det är alltid många frågor som kommer upp inför ett gymnasieval. Vi har samlat allt du behöver veta inför dina år på Njudungsgymnasiet.

Ansökan och antagning till Njudungsgymnasiet

Du ansöker till Njudungsgymnasiet via Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Inloggningsuppgifterna får du från din studie- och yrkesvägledare. Du som inte har möjlighet att ansöka digitalt kan få en ansökningsblankett av din studie- och yrkesvägledare.

Viktiga datum:

10 januari till 10 februari - Dexter öppen för ansökan

17 april till 5 maj - Dexter öppen för justeringsval

29 juni - slutantagning, elev ser sitt besked i Dexter

27 juli - sista svarsdag till antagning

Målet är att du ska kunna antas på ditt förstahandsval. Gör du det stryks dina efterföljande val automatiskt. Du får ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april, som grundar sig på ditt höstbetyg. I månadsskiftet juni/juli kommer det slutliga antagningsbeskedet som grundar sig på ditt slutbetyg från nian. Du som sökt i Dexter ser ditt besked där, övriga får beskeden via post.

Du som har särskilda skäl kan få företräde till en utbildningsplats genom att det görs en individuell bedömning. Det gäller om du av medicinska eller sociala omständigheter haft svårt att studera eller om du har utländska betyg som inte är jämförbara med betyg från svensk grundskola. Då gör du en anmälan om särskilda skäl för prövning i fri kvot Pdf, 28.3 kB, öppnas i nytt fönster. och lämnar in tillsammans med din ansökan. Du måste vara behörig till programmet du sökt.

Övriga blanketter:

Vid frågor, kontakta Ewa Andreasson på Antagningskansliet
telefon 0383-975 59, e-post ewa.andreasson@vetlanda.se 

Behörighet

För att vara behörig att söka till ett yrkesprogram måste du ha betyget godkänt i ämnena svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik plus fem andra ämnen från grundskolan.

För att vara behörig att söka till ett högskoleförberedande program måste du ha betyget godkänt i minst 12 ämnen från grundskolan . De 12 godkända ämnena måste, förutom svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik, innefatta:

  • biologi, fysik och kemi för antagning till naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet
  • samhällskunskap, historia, religion och geografi för antagning till ekonomiprogrammet, humanistiska programmet och samhällsvetenskapsprogrammet.

Betyg och examen

Betygssystemet

På gymnasiet kommer du att få kursbetyg. Betygsskalan är sexgradig från A till F med fem godkända och ett icke godkänt betygssteg. A-E är godkända betyg och F är icke godkänt betyg.

Gymnasieexamen

Från och med hösten 2011 finns två olika examina på gymnasieskolan. En fullständig utbildning i den nya gymnasieskolan ger dig en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. Du ska ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Inackorderingstillägg - om du behöver flytta

Om du bor i en annan kommun kan du få inackorderingstillägg för att bosätta dig i Vetlanda. Vänd dig till din hemkommun för mer information.

På Vetlanda kommuns hemsida finns information om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats. för dig som är folkbokförd i Vetlanda och behöver flytta till annan ort. Inackorderingstillägget söks via en -tjänst inför varje nytt läsår Länk till annan webbplats., senast den sista augusti.

Till dig som söker gymnasieutbildning på annan ort - bra saker att tänka på! Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta Ewa Andreasson på Antagningskansliet
telefon 0383-975 59, e-post ewa.andreasson@vetlanda.se 

Skolskjuts

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men du som exempelvis behöver åka buss till skolan kan få resebidrag.

Resebidrag kan du få som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan, eller fyra kilometer mellan hem och hållplats.

Resebidraget kan se olika ut. Ofta är det ett busskort för att du ska kunna åka med länstrafiken. Busskort behöver du inte ansöka om. Men du kan också få följa med grundskolans skolskjutsar i mån av plats eller få kontantbidrag för resor som inte görs med kollektivtrafik eller kommunal skolskjuts.

Du som är folkbokförd i Vetlanda kommun ansöker om kontantbidrag genom att lämna in blanketten ansökan om resebidrag Pdf, 706.4 kB, öppnas i nytt fönster. till Njudungsgymnasiets reception eller skicka den till Vetlanda kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 574 80 Vetlanda. Är du folkbokförd i annan kommun ansöker du om kontantbidrag hos din hemkommun.

Digitala verktyg

Som elev på Njudungsgymnasiet får du låna en personlig dator, chromebook eller iPad.

På skolan finns trådlöst nätverk.

Stöd i studierna

Behöver du studiero och hjälp med studierna? På Njudungsgymnasiet erbjuds stöd i Omnibus och onsdagsstöd till alla våra elever.

Omnibus

Du arbetar i din egen takt på tid som inte är schemalagd. Du har oftast tillgång till personal. Omnibus finns för dig måndag-fredag, klockan 8.30-15.30.

Vi erbjuder:

  • Lugn studiemiljö
  • Tillgång till datorer för informationssök och skrivarbeten
  • Tillgång till scanner och alternativa verktyg
  • Närhet till skolbiblioteket
  • Hjälp med skoluppgifter och inför prov
  • Hjälp med läxläsning och struktur
  • Möjlighet att studera på egen hand

Onsdagsstöd

Onsdagar, klockan 13-14 erbjuds stöd i vissa ämnen.

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka, studiebidraget kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan.

Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden och betalas ut fyra gånger under höstterminen och sex gånger under vårterminen.

Mer information om studiebidrag hittar du hos CSN Länk till annan webbplats..

Individuell studieplan

Som elev på Njudungsgymnasiet får du en individuell studieplan som hjälp för att planera din gymnasieutbildning.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Planen består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, dina individuella valen och gymnasiearbetet.

Den individuella studieplanen gör du tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Studera på annan ort

Vetlanda kommun har tecknat ett samverkansavtal om fritt sök med de fyra höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor oavsett vilken av kommunerna du väljer att studera i. Samma sak gäller för övriga kommuner i landet om det program eller den inriktning som du är intresserad av saknas i din hemkommun.

Genom frisök har du rätt att söka gymnasieutbildning var du vill i landet, men du blir antagen i mån av plats. Inackorderingstillägget gäller inte vid frisök.

Försäkring vid olycksfall

Vetlanda kommun har en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Protector. Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och vissa andra grupper inom Vetlanda kommuns verksamheter. Läs mer om hur du anmäler en skada Länk till annan webbplats..

Informationer på Njudungsgymnasiet inför gymnasievalet

Under höstterminen har vi dag- och kvällsinformationer inför gymnasievalet.

Fredagen den 20 januari 2023 kl. 9-11 bjuder vi in elever i årskurs 9 till oss. Då får den som missat våra informationsdagar under hösten en ny chans. Den som varit här tidigare och vill besöka oss igen är också varmt välkommen!

Vi kommer att informera allmänt om vår skola och visa eleverna runt på skolan. Efter det har eleverna möjlighet att besöka ett eller två olika gymnasieprogram.

Anmälan görs innan 12 januari till SYV på elevens hemskola.

Eleverna får information om dagen på sina respektive hemskolor av grundskolans SYV.

Kontakt

Carola Jertland

Skoladministratör
Telefon: 0383-975 50
carola.jertland@vetlanda.se