Lyssna
Dela
Kontakt

Information inför ditt gymnasieval

Hur ansöker jag till gymnasiet? Kan jag åka buss till skolan? Hur mycket får jag i studiebidrag? Det är alltid många frågor som kommer upp inför ett gymnasieval. Vi har samlat allt du behöver veta inför dina år på Njudungsgymnasiet.

Ansökan och antagning till Njudungsgymnasiet

Du ansöker till Njudungsgymnasiet via Dexterlänk till annan webbplats. Inloggningsuppgifterna får du från din studie- och yrkesvägledare. Du som inte har möjlighet att ansöka digitalt kan få en ansökningsblankett av din studie- och yrkesvägledare.

Målet är att du ska kunna antas på ditt förstahandsval. Gör du det stryks dina efterföljande val automatiskt. Du får ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april, som grundar sig på ditt höstbetyg. I månadsskiftet juni/juli kommer det slutliga antagningsbeskedet som grundar sig på ditt slutbetyg från nian. Du får beskeden via post, men du kan också hitta dem i Dexter.

Du som har särskilda skäl kan få företräde till en utbildningsplats genom att det görs en individuell bedömning. Det gäller om du av medicinska eller sociala omständigheter haft svårt att studera eller om du har utländska betyg som inte är jämförbara med betyg från svensk grundskola. Då gör du en anmälan om särskilda skäl för prövning i fri kvotlänk till annan webbplats och lämnar in tillsammans med din ansökan. Du måste vara behörig till programmet du sökt.

Övriga blanketter:

Ansökan om dispens engelskaPDF

Val av svenska som andraspråk och modersmålPDF

Inackorderingstillägg - om du behöver flytta till Vetlanda

Om du bor i en annan kommun kan du få inackorderingstillägg för att bosätta dig i Vetlanda. Vänd dig till din hemkommun för mer information.

På Vetlanda kommuns hemsida finns information om inackorderingstillägglänk till annan webbplats för dig som är folkbokförd i Vetlanda och behöver flytta till annan ort.

Skolskjuts

Kommunen är inte skyldig att ordna skolskjuts för gymnasieelever, men du som exempelvis behöver åka buss till skolan kan få resebidrag.

Resebidrag kan du få som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan, eller fyra kilometer mellan hem och hållplats.

Resebidraget kan se olika ut. Ofta är det ett busskort för att du ska kunna åka med länstrafiken. Men du kan också få följa med grundskolans skolskjutsar i mån av plats eller få kontantbidrag för resor som inte görs med kollektivtrafik eller kommunal skolskjuts.

Du ansöker om kontantbidrag genom att lämna in blanketten ansökan om resebidragPDF till Njudungsgymnasiets reception.

Digitala verkyg

Som elev på Njudungsgymnasiet får du låna en personlig dator, chromebook eller iPad.

På skolan finns trådlöst nätverk.

Stöd i studierna

Behöver du studiero och hjälp med studierna? På Njudungsgymnasiet erbjuds Omnibus och onsdagsstöd till alla våra elever i sal 1415.

Omnibus

Du arbetar i din egen takt på tid som inte är schemalagd. Du har oftast tillgång till personal. Omnibus finns för dig måndag-fredag, klockan 8.30-15.30.

Vi erbjuder:

  • Lugn studiemiljö
  • Tillgång till datorer för informationssök och skrivarbeten
  • Tillgång till scanner och alternativa verktyg
  • Närhet till skolbiblioteket
  • Hjälp med skoluppgifter och inför prov
  • Hjälp med läxläsning och struktur
  • Möjlighet att studera på egen hand

Onsdagsstöd

Onsdagar, klockan 13-14 erbjuds stöd i vissa ämnen.

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med det år du fyller 20. Du behöver inte ansöka, studiebidraget kommer automatiskt när du är inskriven vid gymnasieskolan.

Studiebidraget är på 1 250 kronor i månaden och betalas ut fyra gånger under höstterminen och sex gånger under vårterminen.

Mer information om studiebidrag hittar du hos CSNlänk till annan webbplats.

Individuell studieplan

Som elev på Njudungsgymnasiet får du en individuell studieplan som hjälp för att planera din gymnasieutbildning.

Den individuella studieplanen sätter upp mål för dina studier och byggs upp genom de olika val som du gör under gymnasietiden. Planen består av gymnasiegemensamma kurser, programgemensamma kurser, inriktningskurser, fördjupningskurser, dina individuella valen och gymnasiearbetet.

Den individuella studieplanen gör du tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Studera på annan ort

Vetlanda kommun har tecknat ett samverkansavtal om fritt sök med de fyra höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö och Sävsjö. Det innebär att du har rätt att söka gymnasieutbildning fritt och bli antagen på samma villkor oavsett vilken av kommunerna du väljer att studera i.

Samma sak gäller för övriga kommuner i landet om det program eller den inriktning som du är intresserad av saknas i din hemkommun.

Genom frisök har du rätt att söka gymnasieutbildning var du vill i landet, men du blir antagen i mån av plats. Inackorderingstillägget gäller inte vid frisök.

Försäkring vid olycksfall

Vetlanda kommun har en olycksfallsförsäkring hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen gäller för barn, elever, ungdomar och vissa andra grupper inom Vetlanda kommuns verksamheter. Läs mer om hur du anmäler en skadalänk till annan webbplats.

Information för årskurs 9 på Njudungsgymnasiet

Tisdagen den 13 november har vi daginformation för elever i årskurs 9. Eleverna har möjlighet att få information om tre olika program på för- eller eftermiddagen.

Vi har delat in dagen i två delar. På förmiddagen kommer elever från skolor utanför centralorten och andra kommuner. På eftermiddagen kommer elever från Mogärdeskolan och Withalaskolan.

Förmiddagen börjar med information om skolan i aulan kl 8.45-9.15, därefter går eleverna på de programinformationer de önskat. Eftermiddagen börjar med information om skolan i aulan kl. 12.15-12.45, därefter går eleverna på på de programinformationer de önskat.

Eleverna får information om dagen på sina respektive hemskolor av grundskolans SYV.

Kontakt

Carola Jertland

Administratör
Telefon: 0383-975 50
carola.jertland@vetlanda.se