Lyssna
Dela
Kontakt

Introduktionsprogrammet

Behöver du läsa matematik? Få bättre kunskaper i svenska? Saknar du behörig till ett nationellt program? På introduktions­programmen har du själv möjlighet att planera dina studier med stöd av lärare och mentor.

Som elev på introduktionsprogrammen har du en individuell studieplan och ett schema utifrån dina behov. Tillsammans bygger vi en utbildning kring dig för att skapa meningsfullhet och motivation. Tanken är att du ska komma vidare – i studier eller arbetsliv.

Inriktningar

På Njudungsgymnasiet finns fem introduktionsprogram för att förbereda dig som elev för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning, till exempel folkhögskola.

Preparandutbildning

Utbildningen är till för dig som gått ut grundskolan utan behörighet att söka till gymnasiet. Utbildningen pågår i högst ett år.

Programinriktat individuellt val

Utbildning för dig som har några, men inte alla godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Via yrkesintroduktion får du möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som du är intresserad av. Undervisningen kan ske i skolan eller genom praktik på arbetsplats.

Individuellt alternativ

Inriktning för dig som har särskilda behov eller behöver extra hjälp.

Språkintroduktion

Som nyanländ ungdom med ett annat modersmål än svenska har du möjlighet att få läsa grundläggande svenska. Programmet förbereder dig för studier på nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion.

Kontakt

Tina Nilsson

Lärare 7-9
Telefon: 076-169 90 33
tina.nilsson@vetlanda.se

Håkan Karlsson

Rektor
Telefon: 0383-975 06, 072-144 02 85
hakan.karlsson@vetlanda.se

Karina Ruderfors

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-975 91
karina.ruderfors@vetlanda.se