Lyssna
Dela
Kontakt

Introduktionsprogrammet

Behöver du läsa matematik? Få bättre kunskaper i svenska? Saknar du behörig till ett nationellt program? På introduktions­programmen har du själv möjlighet att planera dina studier med stöd av lärare och mentor.

Som elev på introduktionsprogrammen har du en individuell studieplan och ett schema utifrån dina behov. Tillsammans bygger vi en utbildning kring dig för att skapa meningsfullhet och motivation. Tanken är att du ska komma vidare – i studier eller arbetsliv.

Inriktningar

På Njudungsgymnasiet finns det från och med höstterminen 2019 fyra introduktionsprogram för att förbereda dig som elev för ett nationellt program, för arbetsmarknaden eller för någon annan utbildning, till exempel folkhögskola.

Programinriktat val

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019. Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella programmet.

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program.

Yrkesintroduktion

Utbildningen vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Via yrkesintroduktion får du möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som du är intresserad av. Undervisningen kan ske i skolan eller genom praktik på arbetsplats.

Individuellt alternativ

Inriktning för dig som har särskilda behov eller behöver extra hjälp.

Språkintroduktion

Som nyanländ ungdom med ett annat modersmål än svenska har du möjlighet att få läsa grundläggande svenska. Programmet förbereder dig för studier på nationellt program, individuellt alternativ eller yrkesintroduktion.

Kontakt

Torbjörn Lingmerth

Rektor
Telefon: 0383-975 82, 072-144 02 85
torbjorn.lingmerth@vetlanda.se

Karina Ruderfors

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-975 91
karina.ruderfors@vetlanda.se