Lyssna
Dela
Kontakt

Kontakta elevhälsan

På Njudungsgymnasiet finns fyra skolkuratorer, två skolsköterskor, en specialpedagog, två speciallärare och en socialpedagog.

Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

E-post

Florence Bengtsson, skolkurator

0383‑974 23, 072‑147 11 79

florence.bengtsson@vetlanda.se

Jennie Haegerstam, speciallärare

079-062 20 34

jennie.haegerstam@vetlanda.se

Åsa Jonsson, skolsköterska

0383-975 58, 076-140 48 87

asa.jonsson@vetlanda.se

Ulrika Karlsson, speciallärare

072-143 61 04

ulrika.k@vetlanda.se

Agneta Kjellgren, socialpedagog

0383-975 52, 072-141 81 90

agneta.kjellgren@vetlanda.se

Jenny Lindahl, skolkurator

0383‑975 57, 076‑140 80 58

jenny.lindahl@vetlanda.se

Helen Lundblad, skolsköterska

0383- 975 76, 076-146 61 70

helen.lundblad@vetlanda.se

Annelie Norrlin, specialpedagog

0383‑974 25, 076‑833 34 94

annelie.norrlin@vetlanda.se

Evelina Storm, skolkurator

0383-973 48, 076-146 61 72

evelina.storm@vetlanda.se