Dela
Kontakt

VVS- och fastighetsprogrammet

Är du en kreativ problemlösare och vill säkra ett jobb för framtiden? VVS- och fastighetsprogrammet är en utbildning för dig som tycker om att arbeta praktiskt och har intresse för miljö- och energifrågor.

VVS- och fastighetsprogrammet passar dig som vill arbeta med installation, drift, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. I utbildningen läser du till exempel ellära, systemuppbyggnad, värmelära och verktygs- & materialhantering.

Du lär dig att bemöta kunder, ge service och att utföra arbete på både företag och i människors hem på ett professionellt sätt. Här får du svaren på hur du du programmerar maskiner, sparar energi, är miljömedveten och undviker arbetsskador på jobbet.

Inriktningar

VVS- och fastighetsprogrammet erbjuder tre inriktningar. Om fler elever, än vad som finns plats, väljer inriktning avgörs placering utifrån betyg.

VVS

Inriktningen ger dig kunskap i installation, service och underhåll av värme- och sanitetssystem. Du lär dig även om energi- och miljöfrågor samt om säkerhet inom VVS-teknik.

Fastighet

Du lär du dig mer om hur fastigheternas olika tekniska system fungerar, till exempel värme och ventilation. Du får också kunskaper om hur service och underhåll utförs och dokumenteras.

Ventilation

Som ventilationsmontör får du lära dig att installera ventilationssystem i byggnader. Du får även utbildning i luftbehandling samt hur service och underhåll utförs och dokumenteras.

Vad kan jag göra efter utbildningen?

Efter utbildningen kan du börja arbeta direkt eller fortsätta studera. Du kan arbeta inom områdena fastighet, kyl- och värmepump, ventilation och VVS. Du kan till exempel jobba som VVS-montör, fastighetsskötare, bovärd eller fastighetstekniker.

Utbildningen ger grundläggande högskolebehörighet. För grundläggande högskolebehörighet krävs yrkesexamen samt godkänt betyg i svenska 2, 3 och engelska 6. Många utbildningar inom högskola kräver dessutom särskild behörighet. På yrkeshögskolan finns flera vidareutbildningar efter programmet.

Kurser i utbildningen

Lärling - kombinera arbete med studier i skolan

Som lärling får du möjlighet att lära dig ett yrke genom att kombinera arbete på en arbetsplats med studier i skolan. Under ditt andra och tredje år kommer du att varva teoretiska studier och arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du läser två veckor på skolan och är därefter två veckor på en arbetsplats. Det innebär att du under andra och tredje år gör halva din utbildning på en eller flera arbetsplatser.

Lärling - Handledarpärm

Informarion till företag som tar emot gymnasiala lärlingar

Programmets examensmål

Nedan finns en länk som leder till examensmålen för VVS- och fastighetsprogrammet. Målen är en beskrivning av vad programmet syftar till och vilka kunskaper eleven ska få till sig genom undervisning och arbetsförlagt lärande.

Lärlingsutbildning

VVS- och fastighetsprogrammet på Njudungsgymnasiet bedrivs som lärlingsutbildning i årskurs 2 och 3. Nedan finner du en länk till Skolverkets sida om lärlingsutbildning.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvaret för elever på praktik är delat mellan praktikplatsen och skolan. Nedan finns en länk till Skolverkets informationssida om arbetsmiljö för elever på praktikarbetsplats.

Handledarrollen

Handledarrollen är viktig för att eleven ska kunna utvecklas mot målen under sin praktik. Nedan finns en länk till Skolverkets webbasserade handledarutbildning.

Försäkringar

Eleven är försäkrad via kommunens försäkringar under sin praktik. Nedan finns en länk till kommunens informationssida kring elevers försäkringar.

Lärlingskalender

Kontaktuppgifter - VVS- och fastighetsprogrammet

Telefonnummer lärare: 0383-973 42

Mats Fridsäll

Telefonnummer verksamhetsutvecklare: 0383-976 94

Michael Åberg

Certifierad utbildning

VVS- och fastighetsprogrammets båda inriktningar är klassade som certifierad utbildning.

VVS - college

Inriktingen VVS är kopplad till VVS-college som är en certifiering från VVS-branschens yrkesnämnd. VVS-college är ett bevis på att du som elev får en bra utbildning som förbereder dig inför din lärlingstid och för att öka möjligheten för dig att klara branschprovet.

Fastighet - Rekommenderas av fastighetsbranschen

Inriktningen fastighet rekommenderas av Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. Certifieringen innebär att Njudungsgymnasiet bedöms ha förutsättningar att ge en kvalitativ och konkurrenskraftig utbildning som uppfyller fastighetsbranschens krav och framtida behov.

Kontakt

Sven Rosander

Lärare gy allmänna ämnen
Telefon: 0383-974 88
sven.rosander@vetlanda.se

Daniel Björketun

Rektor
Telefon: 0383-974 39, 072-528 84 25
daniel.bjorketun@vetlanda.se

Eva Jacobsen

Studie o yrkesvägledare
Telefon: 0383-975 73, 072-552 84 10
eva.jacobsen@vetlanda.se